top of page
Search

Himba Woman // Mulher Himba // Mujer Himba

Updated: Sep 10, 2020

This ethnic group is a source of inspiration for our collection since they live in the Namib Desert.


//


Esta etnia é uma fonte de inspiração para a nossa coleção uma vez que vive no deserto do Namibe.


//


Esta etnia es fuente de inspiración para nuestra colección ya que viven en el desierto de Namib.


0 views0 comments
bottom of page